Déanaimis deireadh téarma fíor-rathúil sa Gaelcholáiste a chéiliúradh. Gabhaimid buíochas le Coiste na dTuistí a d’eagraigh Reic Chistí agus Maidin Chaifé den scoth sa scoil , mar aon leis an gCoiste Timpeallachta a chuir Seó Faisin Áthchúrsáilta ar an stáitse. B’iontach an stíl faiseanta a chruthaigh daltaí na dTithe, a shiúil síos an cairpéad dearg. Gabhaimid buíochas ó chroí leis na tuismitheoirí a chuir cairpéad na Banríona ar fáil d’ár ndalta! Treaslaimíd leis an gCoiste Timpeallachta, leis na hiomaitheoirí, dearthóirí agus na trachtairí uile, agus le hIníon de Bhailís a stiúraigh iad.

Treasláimíd ina theanta sin leis foireann na mbuachaillí agus na gcailíní. Éacht do ea é don dá fhoireann leath-chraobh an chontae a bhaint amach. Guímid gach rath orthu. Tá an-mholadh ag dul don bheirt daltaí a bhain Craobh na hÉireann sa Lúthchleasaíocht Trastíre amach cúpla seachtain ó shin. Táimid an-bhróidiúil as ár laochra spóirt, agus treaslaímíd le Maistir Ó Sé agus Maistir Ó Cróinín, atá mar thraenálaithe acu.

Molaimid ár ndaltaí ETIM as éacht na hoibre Eolaíochta an téarma seo. D’éirigh go seoighe lenár n-iomaitheoirí Scifest. Molaimid rannpháirteacht na ndaltaí in imeachtaí BioMarin, agus táimíd fíor-bhuíoch des na tuismitheoirí a chabhraigh linn Seachtain na hEolaíochta is na n-Innealltóirí a eagrú.

Gúimid saoire Chásca den scoth ar gach aon bhall de phobal na scoile. Bainíg súp asti.