Bhí cór agus amhránaithe na scoile fíor-ghnóthach i rith an téarma deireanach. Ghlacadar páirt i gcomórtasaí agus i gceolchoirmeacha éagsúla. Ar an gcéad dul síos, i Mí na Samhna thaistil an cór go dtí Comórtas Ghael-Linn ‘Scléip’ agus i Mí na Nollag chan grúpa ón Idirbhliain i Scór. Chomh maith leis sin tá cór na scoile tar éis canadh san ionad siopadóireachta agus sa Chlub Óige ar san Enable Ireland agus Cumann Cathaoireacha Rothaí na hÉireann. Ní amháin sin ach le déanaí,
chanadar carúil in éineacht leis an nGaelscoil i gCarraig Uí Leighin. Mo cheol  sibh!