An tSraith Shóisearach

Cuirfear curaclam leathan ar fáil i nGaelcholáiste Charraig Uí Leighin, a léiríonn sainmheon na scoile.

Tabharfar deis do dhaltaí gach ábhar a bhlaiseadh sa Chéad Bhliain, rud a thugann deis dóibh rogha níos fearr ábhar a dhéanamh ina dhiaidh sin.

Ábhair Lárnach

Gaeilge

Béarla

Mata

Spáinnis

Eolaíocht

Stair

Creideamh (Ní dhéantar measúnú ar seo)

 

Ábhair Roghnacha

Roghnaíonn daltaí trí ábhar ón liosta thíos;

Tíreolaíocht

Staidéar Gnó

Ceol

Ealaín

Eacnamaíocht Bhaile

Innealtóireacht

Graific

Adhmadóireacht

 

Garchúrsaí

Corp Oideachais

Oideachas Sibhialta Sóisialta agus Polaitíochta (OSSP)

Oideachas Sóisialta Pearsanta Sláinte (OSPS)

 

 

An tSraith Shóisearach

Brú ar an nasc thíos chun tuilleadh eolas a fháil ar an tSraith Shóisearach nua:

Cur i láthair na Sraithe Sóisearaí 2017

Brú ar an nasc thíos le haghaidh Billeoga Eolais do thuismitheoirí ar an tSraith Shóisearach nua;

Eolas do thuismithoirí Iar-Bhunscoile

Eolas do thuismitheoirí Bhunscoile