An tSraith Shóisearach

Cuirfear curaclam leathan ar fáil I nGaelcholáiste Charraig Uí Leighin, a léiríonn sainmheon na scoile.

Tabharfar deis do dhaltaí gach ábhar a bhlaiseadh sa Chéad Bhliain, rud a thugann deis dóibh rogha níos fearr ábhar a dhéanamh ina dhiaidh sin.

Ábhair Riachtanacha

Gaeilge

Béarla

Mata

Teagasc Creidimh

Corp Oideachais

Oideachas Sibhialta Sóisialta agus Polaitíochta (OSSP)

Oideachas Sóisialta Pearsanta Sláinte (OSPS)

 

Ábhair Lárnacha

Spáinnis

Eolaíocht

Tíreolaíocht

 

Ábhair Roghnacha

Roghnaíonn daltaí trí ábhar ón liosta thíos sa Tarna Bliain:

Stair

Staidéar Gnó

Ceol

Ealaín

Eacnamaíocht Bhaile

Teicneolaíocht

Liníocht Teicniúil

 

Garchúrsaí

Roghnaíonn daltaí garchúrsa amháin ón liosta thíos sa Tarna Bliain;

Sínis

Eolaíocht Teicneolaíocht Innealltóireacht Mata (ETIM)

 

An tSraith Shóisearach

Brú ar an nasc thíos chun tuilleadh eolas a fháil ar an tSraith Shóisearach nua:

Cur i láthair na Sraithe Sóisearaí 2017