Bhain lucht na hIdirbhliana teastas cóitseála amach le Rowing Ireland i Mí Dheireadh Fómhair agus chuaigh daltaí a thraenáladar chuig Blitz Rámhaíochta Get Going Get Rowing mar chuid de. Bhuaigh na buachaillí agus cailíní faoi 16 na comórtasaí iomlán. Tháinig foireann faoi 14 na mbuachaillí sa chéad áit ina rás agus bhain na cailíní bonn airgid amach. Bhíodar in iomaíocht i gcoinne scoileanna ó Áth an Chóiste agus Sciobairín. B’iontach an rud é daltaí na hIdirbhliana a fheiceáil i mbun cóitseáil sna ranganna Corpoideachais chomh maith. Maith sibh!