Ghaelcholáiste Charraig Uí Leighin

Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin

‘Sí an fhoghlaim bunchloch Ghaelcholáiste Charraig Uí Leighin. Tugtar tacaíocht agus dúshlán don uile dalta faoinár gcúram barr a gcumas acadúil, pearsanta agus sóisialta a a bhaint amach i dtimpeallacht lán-Ghaelach ina dtugtar tús áite do mheas, cothromaíocht agus ionracas.

Is meánscoil lán ghaelach í Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin atá faoi phatrúnacht Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí. Cothaítear meas, ionracas agus cothromaíocht i measc phobal uile an Ghaelcholáiste a bhuíochas leis an mbéim a leagan ar iompar dearfach, an timpeallacht lán-Ghaelach agus an dianobair.

An aidhm atá ag Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin ná a bheith ina gceannródaithe oideachasúla a rachaidh le rath na nua h-eacnamaíochta Ghaelacha, ag neartú gach gné den mhúinteoireacht, d’ fhoghlaim agus de bhainistíocht na scoile le teicneolaíochta nua-aimseartha. Spreagtar na múinteoirí an caighdeán oibre agus iompair is airde a fháil ó na mic léinn agus a bheith i mbun múinteoireachta a thugann dúshlán do gach mac léinn barr a gcumas a bhaint amach.

 

 

 

 

 

Turas Romeo agus Juliet

D’fhreastail an tríú bliain ar Amharclann an Everyman i lár na cathrach chun féachaint ar Romeo & Juliet. Rinne an turas eispéaras beo den dráma dó a chabhróidh go mór leo sa Bhéarla agus a thug deis dóibh drámaíocht cheart a...

read more

Turas Eolaíochta Life Sciences

Ar an 22ú Deireadh Fómhair thug daltaí na chéad bhliana cuairt ar an Ionad Oiliúna BioPharma i gCarraig Uí Leighin. D’fhoghlaim siad faoi na cineáil mhiocrorgánaigh go léir atá ann agus conas a n-úsáideann na comhlachtaí bithchogaisíochta iad chun leigheas...

read more

Séasúr Cispheile

Cuireadh tús le séasúr cispheile na foirne fé 16 & 19 roimh an mbriseadh. Rinneadar éacht agus tá gach cuma ar an scéal go leanfaidh na buachaillí fé 16 ar aghaidh go dtí an chéad bhabhta eile! Comhghairdeas ó chroí libh!

read more

Rang Eacnamaíocht Bhaile

Eacnamaíocht Bhaile Bhain na ranganna Eacnamaíocht Bhaile úsáid as na seomraí nua an tseachtain seo. Beidh taispeántais cócaireachta agus bácála ar siúl ag am lóin le hIníon Ní Thuama go luath.

read more
prospectus-2017