Ghaelcholáiste Charraig Uí Leighin

Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin

‘Sí an fhoghlaim bunchloch Ghaelcholáiste Charraig Uí Leighin. Tugtar tacaíocht agus dúshlán don uile dalta faoinár gcúram barr a gcumas acadúil, pearsanta agus sóisialta a a bhaint amach i dtimpeallacht lán-Ghaelach ina dtugtar tús áite do mheas, cothromaíocht agus ionracas.

Ba mhí an ghnóthach go deo ab ea mí Mheáin Fhómhair i nGaelcholáiste Charraig Uí Leighin. Shocraigh an chéad bhliain isteach go maith i saol na scoile. I measc na n-imeachtaí a bhí ar siúl acu bhí turas Eolaíochta ‘Life Sciences’, turas ranga go ‘Zipit’ i bhFearann lena n-oidí  Gary Ó Ceilleachair agus Bríd Ní Uallacháin. Eagraíodh ‘Lá Spóirt’ chomh maith le Gaelscoil na Dubhghlaise agus Gaelscoil Charraig Uí Leighin ag glacadh páirte ann. Bhí an foireann iománaíochta an bhrúidiúil chomh maith leis an bhfoireann faoi bhun 14 agus faoi bhun 16.5 ag iomaíocht an mhí seo. Tá Cór na Scoile, an fhoireann díospóireachta, an club fichille, na hEolaithe Óga, an Coiste Timpeallachta an Coiste Ghaelbhratach agus an Club Ceoil go léir faoi lánseoil arís ó thángamar ar ais i mbliana. Mar fhocal scoir, tréaslaímid le gach duine a ghlac páirt sa Lá Sláíntiúil ar an 29ú Méan Fomhair. Gur fada buan sibh

 

 

 

 

 

Seachtain na Teicneolaíochta 2017

Tá Seachtain na Teicneolaíochta buailte linn. Cuirimid béim ar leith ar Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealltóireacht agus Mata (ETIM) ag Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin, ábhair a thacóidh lenár ndaltaí feidhmiú go ráthúil sa saol oibre ina mbeid. Is iontach na slithe...

read more

Peil na mBuachaillí

Táimíd an-bhródúil as ár mbuachaillí an tseachtain seo toisc an éacht a rinne siad ina gcéad chluiche ar an Luan. D'imir siad i gcoinne an Mhainistir Thuaidh sa sraith. D'éirigh leo bua den scoth a fháil ar scór 3-18 in aghaidh 0-3. Chosain siad le díograis agus...

read more

Turas Caidrimh go Zipit 2016

Bhí cad é sceitimíní ar rang na Chéad Bhliana agus iad ag tabhairt aghaidh ar Choillte Fhearainn i gcóir lá caidrimh. Thugadar lá i mbun eachtraíochta i dteannta a chéile ar chóras sreangaithe Zipit ar chrannaibh na gcoillte. N’fheadar éinne chomh hard is a chuadar,...

read more

Cead Pleanála

Tá deascéal faighte againn ón mBórd Pleanála an tseachtain seo go bhfuil cead faighte ag Bórd Oideachais agus Oiliúna Chorcaí chun ár gcampus nua oideachais a thógaint. Leanfaidh Bórd Oideachais agus Oiliúna an bpróiseas tairsceanna le cinnitiú go dtosnófar an tógáil...

read more

Lá Oscailte

Beidh Lá Oscailte Ghaelcholáiste Charraig Uí Leighin ar siúl ar an Satharn, an 24ú Meán Fómhair 2016 idir 09:30 agus 12:00. Bí ann gan teip. Beidh Óráid an Phríomhoide ag a 10:00 agus a 11:30 i Seomra na gCluichí. Táthat ag glacadh le hiarrataisí do 2017/18 agus...

read more