Plean Taistil Scoile

Campas Oideachais Charraig Uí Leighin

  1. Tá breis is seachtó spásanna rothar ar fáil sa scoil. Tá an bóthar go dtí an scoil cóirithe le lána ar leith le haghaidh rothair.
  2. Eagrófar laethanta cosúil le ‘Siúl ar Scoil’ agus ‘Tabhair do Rothar ar Scoil’ uair sa téarma, faoi stiúir an Coiste Timpeallachta.
  3. Déanfar iarracht daoine a spreagadh an cúpla céad méadar deireanach den turas a shiúl muna féidir leo an turas ar fad chuig na scoile a shiúl.
  4. Roinnfear an Plean seo le gach ball de phobal na scoile agus tarraingeofar árd ar fhreagracht phearsanta gach éinne ó thaobh párcáil agus sábhailteachta de.

 

Trácht a Laghdú

  1. Bogadh am tosnaithe na scoile go 08:45r.n. chun brú tráchta na Gaelscoile a sheachaint.
  2. Beidh staidéar maoirsithe ar siúl ar a laghad dhá thráthnóna in aghaidh na seachtaine. Laghdóidh sé seo an méid daoine a bheidh ag dul abhaile ag a 3:30i.n.
  3. Osclaítear an scoil ag a 08:00r.n. Tagann daltaí ar scoil ón am seo ar aghaidh. Is mór an cabhair é seo chun brú tráchta na maidine a laghdú.
  4. Beidh Maor Tráchta i bhfeighil ar phárcáil taobh amuigh den scoil. Ní ligfear d’aon pháirceál a chruthaíonn baol slainte agus sábháilteachta ar shuíomh na scoile.
  5. Le cabhair Coiste na dTuistí, déanfar áird a tharraingt ar comharsain na scoile, agus na himpleachtaí a bheidh againn orthu le parcáil sna eastáit tithíochta sin.