Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin

Plean Taistil

 

Is iad siúd a leanas roinnt de na rudaí atá déanta chun brú tráchta a laghdú ag Tigh Pháírc an Uisce, Carraig Uí Leighin:

 1. Tá spásanna rothar ar fáil sa scoil. Taistealaíonn idir 10-15% d’ár ndaltaí ar scoil ar a rothair, in ainneoin na haimsire.

 

 1. Thosaigh an Coiste Timpeallacht scéim d’arbh ainm ‘Siúl ar Scoil’ sa bhliain 2017/18. Mar thoradh ar sin, siúlann idir 15%-20% d’ár ndaltaí ar scoil gach lá.

 

 1. D’eagraigh an Coiste Timpeallachta scéím eile chun daltaí a spreagadh chun an chuid deireanach den turas ar scoil a shiúl, is é sin an 200m-1000m deireanach. Fágann sé sin go bhfuil tuismitheoirí ag fágaint a bpáistí taobh amuigh den Ionad Phobail/Ghaelscoil/Séipéal srl. Mar thoradh ar sin, tá laghdú tagtha ar líon na tráchta ag teacht isteach go Tigh Pháírc an Uisce.

 

 

 1. Ar an Máirt agus ar an Déardaoin, bíonn staidéar maoirseachta ar siúl sa scoil. Mar sin, ní fhágann na daltaí seo an scoil go dtí 6.00 i.n. Arís, laghdaíonn sé sin an méid tráchta taobh amuigh de Thigh Pháírc an Uisce. ag 3.40.i.n.

 

 1. Ar an gCéadaoin, déantar imeachtaí iarchuraclaim i bpáírc an C.L.G. ag 1.05. Bailítear na daltaí seo ag an C.L.G. ag 2.15 i.n.

 

 1. Ar an Déardaoin, beidh daltaí na hIdirbhliana ag gabháíl d’obair deonach. Marsin fágfaidh siad an scoil ag am lóin (1.05). Laghdóidh sé sin an brú tráchta ag 3.40 i.n. ar an Déardaoin.

 

 

 1. Osclaítear an scoil ag 7.50 r.n. Ní thosnaíonn ranganna go dtí 8.50 r.n. Tagann daltaí ar scoil go luath agus bíonn imeachtaí ar siúl dóibh chun iad a spreagadh teacht ar scoil go luath. Tagann siad isteach go leanúnach idir 7.50 r.n. agus 8.50r.n. rud a fhágann nách mbíonn brú ann ó 8.40-8.50r.n.

 

 1. Beidh Maor Tráchta i bhfeighil ar chursaí tráchta sa scoil. Beidh cruinnithe míosúla (nó níos minice más gá)idir an Maor Tráchta,Bainistíocht na Scoile, agus an Coiste Timpeallachta chun athbhreithniú a dhéanamh ar chursaí tráchta.Oibróidh an Maor Tráchta agus an Coiste Timpeallachta as lámha a chéile chun straitéísí agus bealaí eile a chur i bhfeidhm i measc tuismitheoirí agus daltaí.
 2. Roinneann tuismitheoirí na síobanna scoile eatarthu. Clúdaíonn sé sin idir 20-22% d’ár ndaltaí.

 

 1. Bíonn Maor Tráchta ag cabhrú leis an trácht a threorú ag an sprioc am ar maidin agus um thráthnóna. Laghdaíonn sé sin an brú tráchta ag na hamanta tábhachtacha sin.

 

 

 1. Beidh bus againn an bhliain seo chugainn dóibh siúd atá ag teacht ó Dhúglas, an Phasáiste Thiar, Baile an Mhanaigh agus Cóbh, rud a fhágann go mbeidh 20% de dhaonra na scoile ag teacht ar bhus chun na scoile.

 

 1. Tá an plean seo ar fáil ar shuíomh na scoile. Roinneadh an plean chomh maith ar e-phost le tuismitheoirí agus daltaí uilig na scoile.