Is meánscoil lán ghaelach ionchuimsitheach í Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin atá faoi phatrúnacht Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí. Cothaítear meas, cothromaíocht agus ionracas, araon le cur chun cinn na Gaeilge i measc phobal uile an Ghaelcholáiste.

An aidhm atá ag Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin ná a bheith ina gceannródaithe oideachasúla, ag neartú gach gné den fhoghlaim le teicneolaíochta nua-aimseartha. Spreagtar gach dalta an caighdeán is airde a fháil, áit a dtugtar misneach agus tacaíocht do gach mac léinn barr a gcumas a bhaint amach.