Creidimid go láidir go bhful ról fíor-thábhachtach ag tuismitheoirí in oideachas a bpáiste. Is mór dúinn tacaíocht ár dtuismitheoirí, agus cuirimid fáilte roimh ionchur tuismitheoirí in imeachtaí curaclaim agus seach-churaclaim na scoile. Tuigimid a thábhachtaí is atá rannphairtíocht na dtuismitheoirí agus luachanna na scoile á gcur chun cinn ar scoil, sa bhaile agus sa saol.