Tréaslaimid le Rang Dara as ucht a bPróifíl Gnóthachtála Scoile a fháil ar an 24ú meán Fómhair. Léirigh siad go leor eochairscileanna na Sraithe Sóisearaí le trí bhliain anuas. Comhghairdeas libh uilig.