Clár na hIdirbliana

Déanann daltaí na ceathrú bliana cúrsa na hIdirbhliana i nGaelcholáiste Charraig Uí Leighin. Is bliain roghnach é. Tugann an Idirbhliain deis iontach do dhaltaí forbairt, fás agus bláthú i go leor slíte lasmuigh den seomra ranga.  Cuirimid béim ar an bhforbairt pearsanta seo, araon leis an taobh acadúil sa bhliain. Tugaimid deis do dhaltaí níos mó a fháil amach fúthu féin trí Obair Dheonach agus Taithí Oibre a eagrú, Ceoldráma a dhéanamh, turasanna thar lear a eagrú, deiseanna a thabhairt páirt a ghlacadh in imeachtaí cosúil le Gaisce, YSI, agus go leor rudaí eile. Tugtar deis dóibh a scileanna féin-eagrú agus féin-fhoghlaim a fhorbairt le ríomhphunainn a úsáid freisin, agus níl aon dabht ach go gcuirfidh na scileanna a fhoghlaimítear san Idirbhliain go mór leis na daltaí agus iad ag dul isteach sa Chúigiú Bhliain.

 

Ábhair Lárnach                                                      Modúil

Gaeilge                                                                     Staidéar Timpeallachta

Béarla                                                                        Cothú

Mata                                                                           Cócaireacht

Spáinnis                                                                     Scileanna DIY

Fisic                                                                            Fiontar

Ceimic                                                                        Eolaíocht Spóirt

Bitheolaíocht                                                              Ealaín

Corpoideachas                                                          Teicneolaíocht

Teoiric Tiomána