Tabharfaidh an físeán ar dheis tuilleadh eolas daoíbh mar gheall ar an nGaeloideachas dóibh siúd le riachtanaisí forbairt teangan.

Tá eolas sa físeán ar dheis mar gheall ar pháistí le riachtanaisí foghlama a sheoladh chuig Meánscoil Lán-Ghaeilge.