Is iad seo a leanas na hábhair atá ar fáil don Árdteist i nGaelcholáiste Charraig Uí Leighin;

Ábhair Larnach Ábhair Roghnach
Gaeilge Gnó
Béarla Cúntasaíocht
Mata Innealtóireacht
Spáinnis Staidéar Foirgníochta
Gairm Treoir Ealaín agus Dearthóireacht
Creideamh (Ní dhéantar scrúduithe ar seo) Graific Cumarsáide agus Dearthóireachta
  Tíreolas
  Stair
  Ceol
  Ríomheolaíocht
  Corpoideachas na hÁrdteiste
  Bitheolaíocht
  Fisic
  Ceimic
  Eacnamaíocht Bhaile

Déantar na hábhair roghnacha go léir a bhlaiseadh san Idirbhliain,agus pléitear iad le linn ranganna Gairm Treoir. Déantar na ceithre ábhair lárnacha de Gaeilge, Béarla, Mata agus Spáinnis,araon le trí ábhair roghnacha as na cinn atá sa tábla thuas. Déantar cinneadh ar na hábhair a dhéanfar san Earrach den 4ú Bliain.