Fáilte chuig ár Suíomh Gréasáin Gairmthreorach. Tugtar tús áite don Chóras Tréadchúam sa scoil. Is í Michelle Ní Chearúil ár treoirchomhairleoir agus tugtann Oidí Ranga, Cinn Bliana agus Bainistíocht na scoile an-tacaíocht chomh maith. Is féidir brú ar an nasc seo thíos chun ár leathanach ar careersportal.ie a fheiceáil.

https://careersportal.ie/careerguidance/office.php?school_id=868