Múineadh agus Foghlaim

Úsáidfear na straitéisí is nua-aimsearthaí teagaisc agus scoth na teicneolaíochta i nGaelcholáiste Charraig Uí Leighin, chun tacú lenár ndaltaí foghlaim neamhspleách a dhéanamh i gcomhthéacs athchóirithe an Teastais Shóisearaigh. Is scoil iPad í Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin, agus tá iPad ag gach dalta chun tacú lena gcuid foghlaim.

Leagfaidh daltaí amach a spriocanna foghlama féin agus glacfaidh siad páirt ina gcruinnithe tuismitheoirí féin.

Táimid, i nGaelcholáiste Charraig Uí Leighin, ag feidhmiú i gcomhthéacs torthaí soiléire foghlama, agus eochair-scileanna an Teastais Shóisearaigh nua, atá leagtha amach thíos:

  • Féin-bhainistíocht
  • Sláinte
  • Cumarsáid
  • Cruthaitheacht
  • Comhoibriú
  • Bainistíocht eolais agus mhachnaimh

 

Cúrsaí atá ar fáil

  • An tSraith Sóisearach
  • An Idirbhliain
  • An tSraith Shínsearach

 

Tá Ranna agus Foireann an Ghaelcholáiste le feiscint anseo;

Foireann na Scoile