Is iarbhunscoil comhoideachasúil, ilchreidmheach é Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin, atá ag feidhmiú faoi phátrún Bhóird Oideachais agus Oiliúna Chorcaí.

Freastalaíonn sé ar phobal Charraig Uí Leighin agus ar phobal an cheantair mháguaird ar mian leo a n-oideachas a fháil trí mheán an Gaeilge.

Léirímid meas ar dhaltaí an uile chreidimh agus orthu sin gan é.

Tugtar tacaíocht agus dúshlán don uile dalta faoinár gcúram barr a gcumas acadúil, pearsanta, sóisialta agus móralach a bhaint amach i dtimpeallacht lán-Ghaelach.

Is timpeallacht fhoghlama ar leith sinn, atá fíor-bhródúil as ár dteanga, ár gcultúr agus as luachanna ár scoile.

Tá doiciméad-físe ár bpatrún, Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí le feiscint anseo: Doiciméad-Físe