Ghaelcholáiste Charraig Uí Leighin

Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin

Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin is a community of learning excellence in an all-Irish speaking environment, which supports and challenges each pupil to reach their potential, and is underpinned by core values of respect, fairness and integrity.

Gaelcholáiste Charraig Uí leighin is an all-Irish speaking Secondary School under the trusteeship of Cork ETB. The school’s three core principles of respect, fairness and integrity are central to daily life in the Gaelcholáiste, where hard-work and positive behaviour are encouraged in an all-Irish setting.

It is the aim of Gaelcholáiste Charraig Uí leighin to be a pioneering school, where we embrace the newest technologies, to support teaching, learning and management of the school. We have high expectations of our pupils, and we challenge them on a daily basis both within and outside of the classroom to maximise their potential.

 

 

 

 

 

 

Trip to the English Market

Our Second Year Home Economics class visited the English Market on December 12th, to view some of the products on offer for  Christmas. Míle buíochas to Iníon Ní Chéilleachair for organising the trip.

read more

Turas go dtí an Margadh Sasanach

Thug an rang Eacnamaíocht Bhaile Tarna Bliana turas go dtí an Margadh Sasanach ar an Máirt, an 12ú Nollaig. Ba tús iontach í seo d'fhéile na Nollaig dóibh. Buíochas mór le Iníon Ní Chéilleachair as an dturas a eagrú!

read more

September 2017

The month of September has been an incredibly busy time in Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin. Our First Years have settled in to life in the Gaelcholáiste. Amongst the activities they have been involved in include a Science Trip to ‘Life Sciences’, a bonding trip to...

read more

Meán Fómhair 2017

Ba mhí an ghnóthach go deo ab ea mí Mheáin Fhómhair i nGaelcholáiste Charraig Uí Leighin. Shocraigh an chéad bhliain isteach go maith i saol na scoile. I measc na n-imeachtaí a bhí ar siúl acu bhí turas Eolaíochta ‘Life Sciences’, turas ranga go ‘Zipit’ i bhFearann...

read more

Open Day 2017

Gaelchoáiste Charraig Uí Leighin will host their Open Day on Saturday, September 23rd 2017 from 09:30 a.m. to 12:00. We look forward to meeting you there.

read more

Lá Oscailte 2017

Beidh Lá Oscailte Ghaelcholáiste Charraig Uí Leighin ar siúl ar an Satharn, an 23ú Meán Fómhair 2017 idir a 09:30 r.n. agus 12:00. Tá fáilte roimh cách.    

read more

Mentor-a-Parent

The Mentor-a-Parent programme commenced in the Gaelcholáiste last night. This programme involves our pupils presenting to parents on topics such as Internet Safety and Social Media. It provided a wonderful opportunity for both parents and pupils to discuss these...

read more

Mentor-a-Parent

Bhí ár ndaltaí ag barr an ranga oíche aréir agus an clár 'Mentor-a-Parent' á mhúineadh acu chuig a dtuismitheoirí. Pléadh sábháilteacht idirlíne agus na meáin sóisialta ann. Thug an ceardlann deis iontach do thuismitheoirí tuilleadh eolas a fháil ar na hábhair seo,...

read more

Conclusion of a busy term

We are delighted to celebrate the end of a wonderful term at the Gaelcholáiste with our Environmental group’s Seó Faisin/Fashion Show. An amazing array of recycled fashion was created by our students in their various Houses, and modelled in the most professional...

read more

Deireadh Téarma Buailte

Déanaimis deireadh téarma fíor-rathúil sa Gaelcholáiste a chéiliúradh. Gabhaimid buíochas le Coiste na dTuistí a d’eagraigh Reic Chistí agus Maidin Chaifé den scoth sa scoil , mar aon leis an gCoiste Timpeallachta a chuir Seó Faisin Áthchúrsáilta ar an stáitse....

read more