Ghaelcholáiste Charraig Uí Leighin

Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin

Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin is a community of learning excellence in an all-Irish speaking environment, which supports and challenges each pupil to reach their potential, and is underpinned by core values of respect, fairness and integrity.

The month of September has been an incredibly busy time in Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin. Our First Years have settled in to life in the Gaelcholáiste. Amongst the activities they have been involved in include a Science Trip to ‘Life Sciences’, a bonding trip to Zipit in Farran Woods, and they also organised ‘Lá Spóirt na Gaelscoileanna’ with over 180 pupils from Gaelscoil na Dúglaise and Gaelscoil Charraig Uí Leighin participating in this event. Our Hurling teams have been very active also, with both our U.14.5 and U16.5 teams playing games this month. Our school choir, debating team, Chess Club, Young Scientist competitors, our Coiste Timpeallachta, our Coiste Ghaelbhratach and our Club Cheoil have also been tremendously busy since returning. Finally, well done to all who took part in our Lá Sláintiúil on September 29th. Gur fada buan sibh.

 

 

 

 

 

 

September 2017

The month of September has been an incredibly busy time in Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin. Our First Years have settled in to life in the Gaelcholáiste. Amongst the activities they have been involved in include a Science Trip to ‘Life Sciences’, a bonding trip to...

read more

Meán Fómhair 2017

Ba mhí an ghnóthach go deo ab ea mí Mheáin Fhómhair i nGaelcholáiste Charraig Uí Leighin. Shocraigh an chéad bhliain isteach go maith i saol na scoile. I measc na n-imeachtaí a bhí ar siúl acu bhí turas Eolaíochta ‘Life Sciences’, turas ranga go ‘Zipit’ i bhFearann...

read more

Open Day 2017

Gaelchoáiste Charraig Uí Leighin will host their Open Day on Saturday, September 23rd 2017 from 09:30 a.m. to 12:00. We look forward to meeting you there.

read more

Lá Oscailte 2017

Beidh Lá Oscailte Ghaelcholáiste Charraig Uí Leighin ar siúl ar an Satharn, an 23ú Meán Fómhair 2017 idir a 09:30 r.n. agus 12:00. Tá fáilte roimh cách.    

read more

Mentor-a-Parent

The Mentor-a-Parent programme commenced in the Gaelcholáiste last night. This programme involves our pupils presenting to parents on topics such as Internet Safety and Social Media. It provided a wonderful opportunity for both parents and pupils to discuss these...

read more

Mentor-a-Parent

Bhí ár ndaltaí ag barr an ranga oíche aréir agus an clár 'Mentor-a-Parent' á mhúineadh acu chuig a dtuismitheoirí. Pléadh sábháilteacht idirlíne agus na meáin sóisialta ann. Thug an ceardlann deis iontach do thuismitheoirí tuilleadh eolas a fháil ar na hábhair seo,...

read more

Conclusion of a busy term

We are delighted to celebrate the end of a wonderful term at the Gaelcholáiste with our Environmental group’s Seó Faisin/Fashion Show. An amazing array of recycled fashion was created by our students in their various Houses, and modelled in the most professional...

read more

Deireadh Téarma Buailte

Déanaimis deireadh téarma fíor-rathúil sa Gaelcholáiste a chéiliúradh. Gabhaimid buíochas le Coiste na dTuistí a d’eagraigh Reic Chistí agus Maidin Chaifé den scoth sa scoil , mar aon leis an gCoiste Timpeallachta a chuir Seó Faisin Áthchúrsáilta ar an stáitse....

read more

The Coiste Gaelbhratach

Gaelbhratach is a schools' initiative to promote the use of the Irish language both within and outside of school. There are ten pupils on our Coiste Gaelbhratach this year. They recently organised a competition called 'Dúshlán 24' that highlighted and promoted the use...

read more

An Coiste Gaelbhratach

Is scéim í Gaelbhratach a thugann aitheantas do scoileanna a ghníomhann le húsáid na Gaeilge agus feasacht ar an teanga a chur chun cinn tríd an scoil ar fad agus lasmuigh di. Tá deichniúr ar an gcoiste i mbliana, Le déanaí d'eagraigh siad comórtas 'Dúshlán 24' a...

read more