Ghaelcholáiste Charraig Uí Leighin

Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin

‘Sí an fhoghlaim bunchloch Ghaelcholáiste Charraig Uí Leighin. Tugtar tacaíocht agus dúshlán don uile dalta faoinár gcúram barr a gcumas acadúil, pearsanta agus sóisialta a a bhaint amach i dtimpeallacht lán-Ghaelach ina dtugtar tús áite do mheas, cothromaíocht agus ionracas.

Ba mhí an ghnóthach go deo ab ea mí Mheáin Fhómhair i nGaelcholáiste Charraig Uí Leighin. Shocraigh an chéad bhliain isteach go maith i saol na scoile. I measc na n-imeachtaí a bhí ar siúl acu bhí turas Eolaíochta ‘Life Sciences’, turas ranga go ‘Zipit’ i bhFearann lena n-oidí  Gary Ó Ceilleachair agus Bríd Ní Uallacháin. Eagraíodh ‘Lá Spóirt’ chomh maith le Gaelscoil na Dubhghlaise agus Gaelscoil Charraig Uí Leighin ag glacadh páirte ann. Bhí an foireann iománaíochta an bhrúidiúil chomh maith leis an bhfoireann faoi bhun 14 agus faoi bhun 16.5 ag iomaíocht an mhí seo. Tá Cór na Scoile, an fhoireann díospóireachta, an club fichille, na hEolaithe Óga, an Coiste Timpeallachta an Coiste Ghaelbhratach agus an Club Ceoil go léir faoi lánseoil arís ó thángamar ar ais i mbliana. Mar fhocal scoir, tréaslaímid le gach duine a ghlac páirt sa Lá Sláíntiúil ar an 29ú Méan Fomhair. Gur fada buan sibh

 

 

 

 

 

Lá Oscailte 2017

Beidh Lá Oscailte Ghaelcholáiste Charraig Uí Leighin ar siúl ar an Satharn, an 23ú Meán Fómhair 2017 idir a 09:30 r.n. agus 12:00. Tá fáilte roimh cách.    

read more

Mentor-a-Parent

Bhí ár ndaltaí ag barr an ranga oíche aréir agus an clár 'Mentor-a-Parent' á mhúineadh acu chuig a dtuismitheoirí. Pléadh sábháilteacht idirlíne agus na meáin sóisialta ann. Thug an ceardlann deis iontach do thuismitheoirí tuilleadh eolas a fháil ar na hábhair seo,...

read more

Deireadh Téarma Buailte

Déanaimis deireadh téarma fíor-rathúil sa Gaelcholáiste a chéiliúradh. Gabhaimid buíochas le Coiste na dTuistí a d’eagraigh Reic Chistí agus Maidin Chaifé den scoth sa scoil , mar aon leis an gCoiste Timpeallachta a chuir Seó Faisin Áthchúrsáilta ar an stáitse....

read more

An Coiste Gaelbhratach

Is scéim í Gaelbhratach a thugann aitheantas do scoileanna a ghníomhann le húsáid na Gaeilge agus feasacht ar an teanga a chur chun cinn tríd an scoil ar fad agus lasmuigh di. Tá deichniúr ar an gcoiste i mbliana, Le déanaí d'eagraigh siad comórtas 'Dúshlán 24' a...

read more

Cúrsaí Spóirt

Tá ar ndaltaí tar éis dul chun cinn suntasach a dhéanamh i mbliana i réimse leathan gníomhaíochtaí. Sa Pheil Ghaelach, tá ár gcailíní agus ár mbuachaillí tar éis sár iarracht a dhéanamh go dtí seo. D'éirigh leis na cailíní faoi 14 1/2 cluiche ceathrú ceannais an...

read more