Ghaelcholáiste Charraig Uí Leighin

Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin

‘Sí an fhoghlaim bunchloch Ghaelcholáiste Charraig Uí Leighin. Tugtar tacaíocht agus dúshlán don uile dalta faoinár gcúram barr a gcumas acadúil, pearsanta agus sóisialta a a bhaint amach i dtimpeallacht lán-Ghaelach ina dtugtar tús áite do mheas, cothromaíocht agus ionracas.

Is meánscoil lán ghaelach í Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin atá faoi phatrúnacht Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí. Cothaítear meas, ionracas agus cothromaíocht i measc phobal uile an Ghaelcholáiste a bhuíochas leis an mbéim a leagan ar iompar dearfach, an timpeallacht lán-Ghaelach agus an dianobair.

An aidhm atá ag Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin ná a bheith ina gceannródaithe oideachasúla a rachaidh le rath na nua h-eacnamaíochta Ghaelacha, ag neartú gach gné den mhúinteoireacht, d’ fhoghlaim agus de bhainistíocht na scoile le teicneolaíochta nua-aimseartha. Spreagtar na múinteoirí an caighdeán oibre agus iompair is airde a fháil ó na mic léinn agus a bheith i mbun múinteoireachta a thugann dúshlán do gach mac léinn barr a gcumas a bhaint amach.

 

 

 

 

 

Cuairt Billy Murphy ó The Young Offenders!

Thug Graffiti Theatre cuairt iontach ar an scoil chun ceardlann ar an athléimneacht a dhéanamh le daltaí na scoile. Bhí sceitimí ar na daltaí bualadh leis an aisteoir Billy Murphy ón gclár teilifíe Young Offenders, atá sa pháirt mar Billy Murphy, an...

read more

Leabharlann na scoile

Bíonn leabharlann na scoile oscailte ag am lóin ar an Máirt agus ar an Aoine. Deis iontach a bhíonn ann sos a ghlacadh le leabhar agus le cairde. Is féidir súil a chaitheamh ar gach aon saghas seánra!

read more

Foireann Chispheile na mBuachaillí

D’éirigh le foireann chispheile fé 16 na mbuachaillí Ceathrú Craobh an Chontae a bhaint amach. Éacht a bhí ann i ndiaidh dóibh an bua a fháil ar Mheánscoil na mBraithre Chríostaí agus Coláiste Naomh Cólmáin ó Mhainistir na Corann, chomh maith le bua ar...

read more

Lá Ildaite LGBTI+

Ar an gCéadaoin bhí ildaite againn inar chaith daltaí na scoile dathanna ón mbogha báistí chun tacaíocht a thabhairt don phobal LADTI+. Creidimid go láidir in ionchuimsiú gach dalta agus bhí sé go hiontach ranganna ildaite a fheiceáil. Bronnadh duais ar...

read more

Lá Oscailte Choláiste Náisiúnta Mara na hÉireann

Thug daltaí na hIdirbhliana cuairt ar Choláiste Náisiúnta Mara na hÉireann ar an 8ú Samhain. Fuaireadar amach faoi trí chúrsa a ofráiltear ag an gcoláiste seo. Tugadh turas dóibh timpeall an cholásite agus chonaiceadar na háiseanna dochreidte atá ar fáil...

read more
prospectus-2017