Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin

‘Sí an fhoghlaim bunchloch Ghaelcholáiste Charraig Uí Leighin. Tugtar tacaíocht agus dúshlán don uile dalta faoinár gcúram barr a gcumas acadúil, pearsanta agus sóisialta a a bhaint amach i dtimpeallacht lán-Ghaelach ina dtugtar tús áite do mheas, cothromaíocht agus ionracas.

Is meánscoil lán ghaelach í Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin atá faoi phatrúnacht Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí. Cothaítear meas, ionracas agus cothromaíocht i measc phobal uile an Ghaelcholáiste a bhuíochas leis an mbéim a leagan ar iompar dearfach, an timpeallacht lán-Ghaelach agus an dianobair.

An aidhm atá ag Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin ná a bheith ina gceannródaithe oideachasúla a rachaidh le rath na nua h-eacnamaíochta Ghaelacha, ag neartú gach gné den mhúinteoireacht, d’ fhoghlaim agus de bhainistíocht na scoile le teicneolaíochta nua-aimseartha. Spreagtar na múinteoirí an caighdeán oibre agus iompair is airde a fháil ó na mic léinn agus a bheith i mbun múinteoireachta a thugann dúshlán do gach mac léinn barr a gcumas a bhaint amach.

 

 

 

 

 

Seachtain na Gaeilge!

Gan dabht is seachtain an-tábhachtach í Seachtain na Gaeilge - cé go mbíonn sé ar siúl don bhliain ar fad i ndáiríre! I mbliana rinneamar céiliúradh air le Ciorcal Cómhrá ollmhór, céilí, cuairt ó John Spillane agus a huile eile! Bhaineamar sár-taitneamh...

Mitchelstown Caves!

First Year and Transition Year students had the opportunity to see Mitchelstown Caves this year as part of a Geography field trip. They were given an excellent tour of the caves, bringing the subject to life and once informed that the caves often host...

Turas go Pluaiseanna Bhaile Mhistéala

Bhí an t-ádh leis an gcéad bhliain agus daltaí na hidirbhliana imeacht go dtí Pluaiseanna Bhaile Mhistéala I mbliana! D'fhágadar an chéad rud ar maidin agus tugadh turas eolais iontach dóibh thíos faoin talamh! Bhain daltaí agus múinteoirí an-taitneamh as...

Engineering Week!

Engineering Week was held in March this year, promoting a key practical subject, engineering, along with STEAM. There was a full timetable highlights including short film screenings, paper airplane building (and throwing!) competitions along with race car...

Seachtain na hInnealtóireachta!

Eagraíodh Seachtain na hInnealtóireachta I Mí an Mhárta chun na hábhair praiticiúil agus na hábhair ag baint le ETIM a chur chun cinn. Thug na daltaí faoi chomórtais ar nós carr rásaíochta a thógáil agus tógáil foirgnimh.

English Trips!

The English Department is going from strength to strength this year. As well as continually developing the library as a reading space, there have been a number of trips and changes of scenery to bring the written word alive. First of all, the first and fourth years of...

Turasanna Ranganna Béarla

Tá an Roinn Bhéarla ag dul ó neart go neart i mbliana. Chomh leis an bhforbairt leanúnach a déantar ar an leabharlann, tá na ranganna Béarla tar éis imeacht ar turasanna tairbheacha. Ar an gcéad dul síos, chuaigh an chéad bhliain agus an Idirbhliain go dtí...

Get Going Get Rowing!

The Transition Year students achieved a coaching certificate with Rowing Ireland this year by participating in the Get Going Get Rowing scheme. After an excellent workshop through Rowing Ireland and Cork Sports Partnership, they coached in PE classes. These coaching...
prospectus-2017