Ghaelcholáiste Charraig Uí Leighin

Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin

‘Sí an fhoghlaim bunchloch Ghaelcholáiste Charraig Uí Leighin. Tugtar tacaíocht agus dúshlán don uile dalta faoinár gcúram barr a gcumas acadúil, pearsanta agus sóisialta a a bhaint amach i dtimpeallacht lán-Ghaelach ina dtugtar tús áite do mheas, cothromaíocht agus ionracas.

 

Fearaimid fáilte roimh ár scoláirí ar fad a thosaigh thar n-ais ar scoil linn ar an Máirt seo caite.Cuirimid fáilte ach go háirithe  roimh lucht na chéad bliana a thosaigh linn an mhaidin sin. Guímid gach rath ar an obair ar fad don scoilbhliain nua. Tá súil againn go mbainfidh sibh taitneamh agus tairbhe as an obair, go nglacann sibh páirt in imeachtaí na scoile uilig agus go mbaineann sibh sult as an scoil.

 

 

 

 

Lá Oscailte 2017

Beidh Lá Oscailte Ghaelcholáiste Charraig Uí Leighin ar siúl ar an Satharn, an 23ú Meán Fómhair 2017 idir a 09:30 r.n. agus 12:00. Tá fáilte roimh cách.    

read more

Mentor-a-Parent

Bhí ár ndaltaí ag barr an ranga oíche aréir agus an clár 'Mentor-a-Parent' á mhúineadh acu chuig a dtuismitheoirí. Pléadh sábháilteacht idirlíne agus na meáin sóisialta ann. Thug an ceardlann deis iontach do thuismitheoirí tuilleadh eolas a fháil ar na hábhair seo,...

read more

Deireadh Téarma Buailte

Déanaimis deireadh téarma fíor-rathúil sa Gaelcholáiste a chéiliúradh. Gabhaimid buíochas le Coiste na dTuistí a d’eagraigh Reic Chistí agus Maidin Chaifé den scoth sa scoil , mar aon leis an gCoiste Timpeallachta a chuir Seó Faisin Áthchúrsáilta ar an stáitse....

read more

An Coiste Gaelbhratach

Is scéim í Gaelbhratach a thugann aitheantas do scoileanna a ghníomhann le húsáid na Gaeilge agus feasacht ar an teanga a chur chun cinn tríd an scoil ar fad agus lasmuigh di. Tá deichniúr ar an gcoiste i mbliana, Le déanaí d'eagraigh siad comórtas 'Dúshlán 24' a...

read more

Cúrsaí Spóirt

Tá ar ndaltaí tar éis dul chun cinn suntasach a dhéanamh i mbliana i réimse leathan gníomhaíochtaí. Sa Pheil Ghaelach, tá ár gcailíní agus ár mbuachaillí tar éis sár iarracht a dhéanamh go dtí seo. D'éirigh leis na cailíní faoi 14 1/2 cluiche ceathrú ceannais an...

read more