Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin

‘Sí an fhoghlaim bunchloch Ghaelcholáiste Charraig Uí Leighin. Tugtar tacaíocht agus dúshlán don uile dalta faoinár gcúram barr a gcumas acadúil, pearsanta agus sóisialta a a bhaint amach i dtimpeallacht lán-Ghaelach ina dtugtar tús áite do mheas, cothromaíocht agus ionracas.

Is meánscoil lán ghaelach í Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin atá faoi phatrúnacht Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí. Cothaítear meas, ionracas agus cothromaíocht i measc phobal uile an Ghaelcholáiste a bhuíochas leis an mbéim a leagan ar iompar dearfach, an timpeallacht lán-Ghaelach agus an dianobair.

An aidhm atá ag Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin ná a bheith ina gceannródaithe oideachasúla a rachaidh le rath na nua h-eacnamaíochta Ghaelacha, ag neartú gach gné den mhúinteoireacht, d’ fhoghlaim agus de bhainistíocht na scoile le teicneolaíochta nua-aimseartha. Spreagtar na múinteoirí an caighdeán oibre agus iompair is airde a fháil ó na mic léinn agus a bheith i mbun múinteoireachta a thugann dúshlán do gach mac léinn barr a gcumas a bhaint amach.

 

 

 

 

 

First Year Trip to ZipIt!

Our first year students travelled to ZipIt in Farran Woods recently for a group trip as part of their induction! They had an excellent day and it was a great opportunity to get to know one another further. It's clear that we have an extremely friendly and...

Turas Zipit Bliain 1!

Thaisteal ár ndaltaí ón gcéad bhliain go Zipit i gCoillte Fearann le déanaí ar thuras caidrimh mar chuid dá n-ionduchtú chéad bhliana. Bhí lá den scoth acu agus fuaireadar deis aithne níos fearr a chur ar a chéile. Tá sé soiléir gur ghrúpa fíor-cháirdiúil...

Surfáil

Cuireadh tús le modúil surfála na hIdirbhliana le déanaí ag Trá na hÍnse in Oirthear Chorcaí. Bhí tonnta agus aimsir den scoth againn ann agus bhain na daltaí sár-thaitneamh as an módúil.

Surfing

Our Transition Year students commenced their surfing module as part of their TY PE Curriculum recently. With good waves and beautiful weather, conditions were perfect for an enjoyable experience for all. This module is proving to be extremely popular with...

Daltaí Chéad Bhliana 2019-20

Guimid gach rath ar Rang Éabha agus iad ag tosnú amach linn sa Ghaelcholáiste. Táimid ag súil go mór leis an todhchaí agus ár ndaltaí ag fás is ag forbairt de réir a chéile. Tá fáilte romhaibh anseo!

First Years 2019-20

We wish Rang Éabha every success as they start their journey in Gaelcholaiste Charraig Uí Leighin. We look forward to helping this group of students grow and develop during their time with us. Best wishes to you all.

Seachtain na Gaeilge!

Gan dabht is seachtain an-tábhachtach í Seachtain na Gaeilge - cé go mbíonn sé ar siúl don bhliain ar fad i ndáiríre! I mbliana rinneamar céiliúradh air le Ciorcal Cómhrá ollmhór, céilí, cuairt ó John Spillane agus a huile eile! Bhaineamar sár-taitneamh...

Mitchelstown Caves!

First Year and Transition Year students had the opportunity to see Mitchelstown Caves this year as part of a Geography field trip. They were given an excellent tour of the caves, bringing the subject to life and once informed that the caves often host...
prospectus-2017