Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin

‘Sí an fhoghlaim bunchloch Ghaelcholáiste Charraig Uí Leighin. Tugtar tacaíocht agus dúshlán don uile dalta faoinár gcúram barr a gcumas acadúil, pearsanta agus sóisialta a a bhaint amach i dtimpeallacht lán-Ghaelach ina dtugtar tús áite do mheas, cothromaíocht agus ionracas.

Is meánscoil lán ghaelach í Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin atá faoi phatrúnacht Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí. Cothaítear meas, ionracas agus cothromaíocht i measc phobal uile an Ghaelcholáiste a bhuíochas leis an mbéim a leagan ar iompar dearfach, an timpeallacht lán-Ghaelach agus an dianobair.

An aidhm atá ag Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin ná a bheith ina gceannródaithe oideachasúla a rachaidh le rath na nua h-eacnamaíochta Ghaelacha, ag neartú gach gné den mhúinteoireacht, d’ fhoghlaim agus de bhainistíocht na scoile le teicneolaíochta nua-aimseartha. Spreagtar na múinteoirí an caighdeán oibre agus iompair is airde a fháil ó na mic léinn agus a bheith i mbun múinteoireachta a thugann dúshlán do gach mac léinn barr a gcumas a bhaint amach.

 

 

 

 

 

End of Year Newsletter 2020

You can view our End of Year Newsletter for 2019/2020 through clicking the following link. Nuachtlitir - 2020

Nuachtlitir an tSamhraidh 2020

Is féidir féachaint ar Nuachlitir an tSamhraidh trí bhrú ar an nasc thíos. Nuachtlitir - 2020

Comórtas an Eolaí Óig

Tá fíor Eolaí Óg ag Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin anois tar éis dhá ghradam a bhuachaint ag an gcomórtas i mBaile Átha Cliath ar an Aoine! Bhain Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin dhá dhuais mhór amach ag taispeántas an Eolaí Óg & Teicneolaíochta an tseachtain...

The Young Scientist Exhibition 2020

Tá fíor Eolaí Óg ag Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin anois tar éis dhá gradam a bhuachaint ag an dtaispeántas i mBaile Átha Cliath ar an Aoine! Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin scooped two big prizes at the Young Scientist & Technology exhibition this week -...

Christmas 2019 Newsletter

Our Christmas 2019 Newsletter can be found on the link below; Christmas 2019 Newsletter

Nuachtlitir na Nollag 2019

Seo dhaoíbh Nuachtlitir na Nollag 2019; Nuachtlitir na Nollag

First Year Trip to ZipIt!

Our first year students travelled to ZipIt in Farran Woods recently for a group trip as part of their induction! They had an excellent day and it was a great opportunity to get to know one another further. It's clear that we have an extremely friendly and...

Turas Zipit Bliain 1!

Thaisteal ár ndaltaí ón gcéad bhliain go Zipit i gCoillte Fearann le déanaí ar thuras caidrimh mar chuid dá n-ionduchtú chéad bhliana. Bhí lá den scoth acu agus fuaireadar deis aithne níos fearr a chur ar a chéile. Tá sé soiléir gur ghrúpa fíor-cháirdiúil...
prospectus-2017