Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin

‘Sí an fhoghlaim bunchloch Ghaelcholáiste Charraig Uí Leighin. Tugtar tacaíocht agus dúshlán don uile dalta faoinár gcúram barr a gcumas acadúil, pearsanta agus sóisialta a a bhaint amach i dtimpeallacht lán-Ghaelach ina dtugtar tús áite do mheas, cothromaíocht agus ionracas.

Is meánscoil lán ghaelach í Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin atá faoi phatrúnacht Bhord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí. Cothaítear meas, ionracas agus cothromaíocht i measc phobal uile an Ghaelcholáiste a bhuíochas leis an mbéim a leagan ar iompar dearfach, an timpeallacht lán-Ghaelach agus an dianobair.

An aidhm atá ag Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin ná a bheith ina gceannródaithe oideachasúla a rachaidh le rath na nua h-eacnamaíochta Ghaelacha, ag neartú gach gné den mhúinteoireacht, d’ fhoghlaim agus de bhainistíocht na scoile le teicneolaíochta nua-aimseartha. Spreagtar na múinteoirí an caighdeán oibre agus iompair is airde a fháil ó na mic léinn agus a bheith i mbun múinteoireachta a thugann dúshlán do gach mac léinn barr a gcumas a bhaint amach.

 

 

 

 

 

Get Going Get Rowing!

The Transition Year students achieved a coaching certificate with Rowing Ireland this year by participating in the Get Going Get Rowing scheme. After an excellent workshop through Rowing Ireland and Cork Sports Partnership, they coached in PE classes. These coaching...

Get Going Get Rowing!

Bhain lucht na hIdirbhliana teastas cóitseála amach le Rowing Ireland i Mí Dheireadh Fómhair agus chuaigh daltaí a thraenáladar chuig Blitz Rámhaíochta Get Going Get Rowing mar chuid de. Bhuaigh na buachaillí agus cailíní faoi 16 na comórtasaí iomlán. Tháinig foireann...

The Girls’ Hockey Team!

The girls' hockey team attended their first blitz before the Christmas holidays and won the over all competition! They had wins over Christ King and two teams from Scoil Mhuire as well as a draw with Bandon. The new girls playing for the first time showed great...

An fhoireann Haca!

D’fhreastail an fhoireann haca ar an gcéad blitz le roimh aimsir na Nollag agus bhuadar an comórtas! Bhí buachaintí againn in aghaidh Christ King agus dhá fhoireann ó Scoil Mhuire. Bhí comhscór againn in aghaidh Droichead ba Bandan. Tháinig feabhas mór ar na cáilíní...

Our return to the BT Young Scientist Competition!

We are excited this week to return to Young Scientist competition. Our successful group from Transition Year have conducted an investigation on the effect of vitamins on nail and hair strength and health. Congratulations to the group and to Iníon Furlong, Máistir Ó...

Ag Filleadh ar an Eolaí Óg!

Táimid ar bís filleadh ar an Eolaí Óg an tseachtain seo. Tá tionscnamh déanta ag  na cailíní a d'fhiosraigh an tionchar atá ag aiste bia ar fhás agus neart ingne na méara agus an ghruaig! An-suimiúil. Comhghairdeas libh féin agus míle buíochas le hIníon Furlong,...

U16 County Champions!

The 6th of December was a historic of December was an historic day in the school's history - our first County Championship won convincingly! The U16 Hurlers won the 'D' County Championship following victories over Coláiste Pobal Bheanntraí and Scoil Mhuire Ceann...

Buaiteoirí Craobh an Chontae Faoi 16

Bhí lá stairiúil againn sa scoil i Mí na Nollag. Ar 6ú lá bhuaigh foireann iománaíochta faoi 16 na scoile Craobh an Chontae sa roinn 'D' go héasca. Tar éis dhá thaispeántais láidir i gcoinne Coláiste Pobal Bheanntraí agus Scoil Mhuire Ceann Tuirc-bhaineamar Craobh an...
prospectus-2017