Tá deascéal faighte againn ón mBórd Pleanála an tseachtain seo go bhfuil cead faighte ag Bórd Oideachais agus Oiliúna Chorcaí chun ár gcampus nua oideachais a thógaint. Leanfaidh Bórd Oideachais agus Oiliúna an bpróiseas tairsceanna le cinnitiú go dtosnófar an tógáil chomh luath agus is féidir. Taimíd ag súil an-mhór leis na háiseanna iontacha a thabharfaidh ár bhfoirgneamh nua scoile dúinn.

I measc áiseanna an Ghaelcholáiste nua:

 • 9 Seomra Ginearálta
 • 2 Sheomra Léachta
 • Seomra Cruinnithe
 • Seomra Ceoil agus Drámaíochta
 • Seomra Tacaíochta Foghlama
 • Seomra Gairmthreora
 • Seomra Creidimh agus Oifig Shéiplínigh
 • Seomra Mata
 • Seomra Staidéir Shóisialta
 • Saotharlann Foghlama Ilmheánacha
 • 3 Shaotharlann Eolaíochta
 • Seomra Taispeántais
 • Seomra Ealaíne
 • Seomra Eacnamaíochta Baile
 • Seomra Staidéir Ghnó
 • Seomra Dhearadh agus Chumarsáide
 • Seomra Adhmadóireachta
 • Seomra Miotalóireachta
 • Leabharlann
 • Oifigí
 • Áiteanna Sóisialta
 • Halla
 • Seomraí Feistis
 • Seomra Aclaíochta
 • 5 Chúirt Chruaidh
 • Gort Caide
 • Seomra Bídh
 • Seomra Cruinnithe
 • Seomra Chéad Chabhrach