Tá tógáil na scoile faoi lán seoil i láthair na huaire. Is féidir tiomáint thar an gcampás oideachais nua faoi láthair agus foirngnimh nua an Ghaelcholáiste, an Ghaelscoil agus SONAS a fheiceáil. Tá an t-uafás oibre déanta ag an mBord Pleanála, Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaíagus geallsealbhóirí na scoile chun an pointe seo a bhaint amach. Cé go bhfuil tréimhse rathúil caite againn ag baint barr feabhais amach i dTigh an Pháirc Uisce, táimíd ag súil an-mhór leis na háiseanna iontacha a thabharfaidh ár bhfoirgneamh nua scoile dúinn.

I measc áiseanna an Ghaelcholáiste nua:

 • 9 Seomra Ginearálta
 • 2 Sheomra Léachta
 • Seomra Cruinnithe
 • Seomra Ceoil agus Drámaíochta
 • Seomra Tacaíochta Foghlama
 • Seomra Gairmthreora
 • Seomra Creidimh agus Oifig Shéiplínigh
 • Seomra Mata
 • Seomra Staidéir Shóisialta
 • Saotharlann Foghlama Ilmheánacha
 • 3 Shaotharlann Eolaíochta
 • Seomra Taispeántais
 • Seomra Ealaíne
 • Seomra Eacnamaíochta Baile
 • Seomra Staidéir Ghnó
 • Seomra Dhearadh agus Chumarsáide
 • Seomra Adhmadóireachta
 • Seomra Miotalóireachta
 • Leabharlann
 • Oifigí
 • Áiteanna Sóisialta
 • Halla
 • Seomraí Feistis
 • Seomra Aclaíochta
 • 5 Chúirt Chruaidh
 • Gort Caide
 • Seomra Bídh
 • Seomra Cruinnithe
 • Seomra Chéad Chabhrach