Moltaí d’úsáid sábháilte an iPad

Moltar do gach dalta na treorlínte seo a leanúint nuair atá an iPad in úsáid acu;

Moltaí d’úsáid sábháilte an iPad

 

Tá réimse leathan d’imeachtaí am lóin ar siúl sa scoil faoi lathair. Tugtar deis do dhaltaí scileanna nua a fhoghlaim agus píosa spraoi a bheith acu lena gcairde. Cuirtear fáilte roimh cách páirt a ghlacadh. Tá tráthchlár na himeachtaí le feiscint thíos:

Imeachtaí Am Lóin

    Lá An Luan   An Mháirt        An Mháirt  

An Déardaoin

 

  An Déardaoin   An Aoine
 

Gníomh

 

 

Coiste Timpeallachta

 

Club Cheoil Coiste Ghaelbhratach Coiste Gaelbhratach Ciorcal Cainte Club Fichille agus Cluichi Cláir
 

 

Ionad

 

 

Seomra 5

 

Seomra 1

 

Seomra 5

 

Seomra 4

 

Seomra 1

 

Seomra 1

 

 

Am

 

 

13:20-13:35

 

13:20-13:40

 

13:20 – 13:40

 

13:15-13:35

 

13:20-13:40

 

13:15-13:35

 

Sportathon 2017

Bhí Sportathon Ghaelcholáiste Charraig Uí Leighin ar siúl ar an 19ú Bealtaine i mbliana. Bhí lá an-ghnóthach ag ár ndaltaí, agus ghlac siad páirt i réimse leathan gníomhaíochtaí ar an lá. Bhí seisiúin Yoga, Neart agus Aclaithe, Comórtas Poc Fada, agus Tarraingt Téide ina measc. Táimíd thar a bheith buíoch le Choiste na dTuistí as a dtacaíocht leis an Sportathon a eagrú agus a rith. Buíochas mór chomh maith leis na daltaí a bhailigh breis is €1500 don Leabharlann Scoile. Gurbh fada buan sibh.

An Coiste Timpeallachta

Bhí an Coiste Timpeallachta gnóthach ag cur bolgán lus an chromchinn le cúpla lá anuas. Maith sibh go léir as an sár-obair atá á dhéanamh agaibh sa scoil.