Meán Fómhair 2017

Ba mhí an ghnóthach go deo ab ea mí Mheáin Fhómhair i nGaelcholáiste Charraig Uí Leighin. Shocraigh an chéad bhliain isteach go maith i saol na scoile. I measc na n-imeachtaí a bhí ar siúl acu bhí turas Eolaíochta ‘Life Sciences’, turas ranga go ‘Zipit’ i bhFearann...

Mentor-a-Parent

Bhí ár ndaltaí ag barr an ranga oíche aréir agus an clár ‘Mentor-a-Parent’ á mhúineadh acu chuig a dtuismitheoirí. Pléadh sábháilteacht idirlíne agus na meáin sóisialta ann. Thug an ceardlann deis iontach do thuismitheoirí tuilleadh eolas a fháil ar na...

Deireadh Téarma Buailte

Déanaimis deireadh téarma fíor-rathúil sa Gaelcholáiste a chéiliúradh. Gabhaimid buíochas le Coiste na dTuistí a d’eagraigh Reic Chistí agus Maidin Chaifé den scoth sa scoil , mar aon leis an gCoiste Timpeallachta a chuir Seó Faisin Áthchúrsáilta ar an stáitse....

An Coiste Gaelbhratach

Is scéim í Gaelbhratach a thugann aitheantas do scoileanna a ghníomhann le húsáid na Gaeilge agus feasacht ar an teanga a chur chun cinn tríd an scoil ar fad agus lasmuigh di. Tá deichniúr ar an gcoiste i mbliana, Le déanaí d’eagraigh siad comórtas...

Cúrsaí Spóirt

Tá ar ndaltaí tar éis dul chun cinn suntasach a dhéanamh i mbliana i réimse leathan gníomhaíochtaí. Sa Pheil Ghaelach, tá ár gcailíní agus ár mbuachaillí tar éis sár iarracht a dhéanamh go dtí seo. D’éirigh leis na cailíní faoi 14 1/2 cluiche ceathrú ceannais an...

Seachtain na Teicneolaíochta 2017

Tá Seachtain na Teicneolaíochta buailte linn. Cuirimid béim ar leith ar Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealltóireacht agus Mata (ETIM) ag Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin, ábhair a thacóidh lenár ndaltaí feidhmiú go ráthúil sa saol oibre ina mbeid. Is iontach na slithe...

Peil na mBuachaillí

Táimíd an-bhródúil as ár mbuachaillí an tseachtain seo toisc an éacht a rinne siad ina gcéad chluiche ar an Luan. D’imir siad i gcoinne an Mhainistir Thuaidh sa sraith. D’éirigh leo bua den scoth a fháil ar scór 3-18 in aghaidh 0-3. Chosain siad le...

Turas Caidrimh go Zipit 2016

Bhí cad é sceitimíní ar rang na Chéad Bhliana agus iad ag tabhairt aghaidh ar Choillte Fhearainn i gcóir lá caidrimh. Thugadar lá i mbun eachtraíochta i dteannta a chéile ar chóras sreangaithe Zipit ar chrannaibh na gcoillte. N’fheadar éinne chomh hard is a chuadar,...

Cead Pleanála

Tá deascéal faighte againn ón mBórd Pleanála an tseachtain seo go bhfuil cead faighte ag Bórd Oideachais agus Oiliúna Chorcaí chun ár gcampus nua oideachais a thógaint. Leanfaidh Bórd Oideachais agus Oiliúna an bpróiseas tairsceanna le cinnitiú go dtosnófar an tógáil...