Clár na hIdirbliana

Déanann gach dalta cúrsa na hIdirbhliana agus iad sa cheathrú bhliain i nGaelcholáiste Charraig Uí Leighin. Tugann an Idirbhliain deis iontach do dhaltaí forbairt, fás agus bláthú i go leor slíte lasmuigh den seomra ranga.  Cuirimid béim ar an bhforbairt pearsanta seo, araon leis an taobh acadúil sa bhliain. Tugaimid deis do dhaltaí níos mó a fháil amach fúthu féin trí Obair Dheonach agus Taithí Oibre a eagrú, Ceoldráma a dhéanamh, turasanna thar lear a eagrú, deiseanna a thabhairt páirt a ghlacadh in imeachtaí cosúil le Gaisce, ‘Future Leaders’ leis an CLG, YSI, agus go leor rudaí eile. Tugtar deis dóibh a scileanna féin-eagrú agus féin-fhoghlaim a fhorbairt le ríomhphunainn a úsáid freisin, agus níl aon dabht ach go gcuirfidh na scileanna a fhoghlaimítear san Idirbhliain go mór leis na daltaí agus iad ag dul isteach sa Chúigiú Bhliain.

 

Ábhair Lárnach

Gaeilge

Béarla

Mata

Spáinnis

Fisic

Ceimic

Bitheolaíocht

Corpoideachas

 

Modúil

Staidéar Timpeallachta

Cothú

Cócaireacht

Scileanna DIY

Fiontar

Eolaíocht Spóirt

Ealaín

Teicneolaíocht

Teoiric Tiomána

Clár Cheannairí don Todhchaí CLG

Is clár traschuraclaim é Ceannairí don Todhchaí CLG – Clár na hIdirbhliana.

Tá 8 modúl sa chlár.

Tá fad éagsúil sna modúil, de ghnáth maireann siad idir 6-10 n-uaire

Seasann gach modúl leis féin agus is féidir teastas a bhronnadh ar mhodúl aonair. Tabharfaidh na daltaí faoi na modúil seo a leanas;

 • FMS & Cóitseáil Iománaíochta/Peile
 • Riarachán
 • Iriseoireacht Spóirt
 • Anailís Feidhmíochta
 • Cothú
 • Folláine
 • Bainistíocht Imeachtaí

Chun go mbeidh fíorfhoghlaim ann, cuirfidh na daltaí na scileanna i bhfeidhm trí freastail ar chluichí agus eachtraí a eagrú. Cuirfidh siad go mór le hócáidí eile na scoile trí leas a bhaint as na scileanna nua seo.

Clár Rábhaíochta “Get Going, Get Rowing”

Tháinig Mary Moloney ó Rowing Ireland chun ceardlann a dhéanamh le lucht na hidirbhliana a neartaigh scileanna cóitseála. Mar chuid den scéim seo tá daltaí ón idirbhliain ag múineadh agus ag cóitseáil i ranganna Corpoideachais na Sraithe Sóisearaí. Foghlaimeoidh na daltaí sa Sraith Shóisearach faoi scileanna rábhaíochta agus neartóidh an clár a gcumais tabhairt faoi ghníomhaíochtaí aclaíocha.

Cúrsa Thiomána na hIdirbhliana

Chuaigh an Idirbhliain ar turas an-tairbheach go dtí an “Munster Driving Campus”. Deis a bhí ann dóibh foghlaim faoi scileanna tiomána agus fuair an grúpa neart deiseanna praiticiúla chomh maith i dtaobh na gníomhaíochtaí seo a leanas;

 • Roth a athrú
 • Tabhairt faoin Scrúdú Teoiric
 • Inneal ghluaisteáin a mheas
 • Tiomáint!

Turas go Londain

Thaistil an Idirbhliain ar fad go dtí Londain ar an gCéadaoin. Bhí lá lán ann, a thosaigh ar a cúig ar maidin agus a chríochnaigh nuair a d’fhilleadar arís roimh meánoíche. D’eitlíodar ó Chorcaigh go luath ar maidin agus chuadar ó Stansted caol díreach go dtí Músaem Stair an Dúlra. Ón bpointe sin rinne siad turas báid ar Abhainn an Thames agus ina dhiaidh sin, buachphointe an lae – ceoldráma Wicked san Apollo! Cinnte ní dhéanfaidh siad dearmad ar an turas go deo.