Múineadh agus Foghlaim

Úsáidfear na straitéisí is nua-aimsearthaí teagaisc agus scoth na teicneolaíochta i nGaelcholáiste Charraig Uí Leighin, chun tacú lenár ndaltaí foghlaim neamhspleách a dhéanamh i gcomhthéacs athchóirithe an Teastais Shóisearaigh. Bronnfar iPadanna ar lucht na Chéad Bhliana 2015/16.

Leagfaidh daltaí amach a spriocanna foghlama féin agus glacfaidh said páirt ina gcruinnithe tuismitheoirí féin.

Táimid, i nGaelcholáiste Charraig Uí Leighin, ag feidhmiú i gcomhthéacs torthaí soiléire foghlama, agus eochair-scileanna an Teastais Shóisearaigh nua, atá leagtha amach thíos:

  • Féin-bhainistíocht
  • Sláinte
  • Cumarsáid
  • Cruthaitheacht
  • Comhoibriú
  • Bainistíocht eolais agus mhachnaimh

 

(www.ncca.ie)

 

Ranna agus foireann an Ghaelcholáiste
1.       Gaeilge: Máistir Ó Sé, Iníon Ní Uallacháin, Iníon Ní Chonaill, Iníon Ní Chéilleachair
2.       Béarla: Iníon de Stafford, Iníon de Bhailís
3.       Mata: Máistir Ó Cróinín, An Dr. Ó Drisceoil, Iníon de Bhailís, Iníon Ní Chonaill, Máistir Ó               Céilleachair, Iníon Ní Uallachain
4.       Stair: Máistir Ó Sé
5.       Tíreolaíocht: Iníon Ní Choscraigh
6.       Eolaíocht: An Dr. Ó Drisceoil
7.       Spáinnis:  Iníon de Stafford
8.       Ceol: Iníon Ní Dhonnabháin
9.       Eacnamaíocht Bhaile: Iníon Ní Chéilleachair
10.     Staidéar Gnó: Iníon de Bhailís
11.     Ealaín:  Iníon Ní Fhlaithimhe
12.     Sínis: Iníon de Stafford
13.     Grafaic Teicniúil : Máistir Ó Céilleachair
14.     Teicneolaíocht: Máistir Ó Céilleachair
15.     ETIM: An Dr. Ó Drisceoil, Máistir Ó Céilleachair, Iníon de Bhailís
16.     Creideamh: Iníon Ní Cheilleachair
17.     OSPS: Iníon Ní Chéilleachair
18.     OSSP: An Dr. Ó Drisceoil
19.     Corp Oideachais: Maistir Ó Sé, Máistir Ó Cróinín