Tá Cead Pleanála faighte ag Bord Oideachais agus Oiliúnt Chorcaí tógra a thosnú ina mbeidh trí scoil lonnaithe ar aon suíomh amhain ar Bhóthar Bhaile an Rí i gCarraig Uí leighin. Is iad na scoileanna atá i gceist ná Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin, Gaelscoil Charraig Uí leighin agus Scoil Sonas. Faoi láthair, tá próiséis na dtairiscintí críochnaithe, agus tá an obair tógála tosnaithe. Tá pictiúirí breise le feiscint sa nasc thíos;

Pictiúirí