Tá Cead Pleanála faighte ag Bord Oideachais agus Oiliúnt Chorcaí tógra a thosnú ina mbeidh trí scoil lonnaithe ar aon suíomh amhain ar Bhóthar Bhaile an Rí i gCarraig Uí leighin. Is iad na scoileanna atá i gceist ná Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin, Gaelscoil Charraig Uí leighin agus Scoil Sonas. Faoi láthair, tá próiséis na dtairiscintí á chríochnú suas, le spriocdáta den 21ú Meán Fómhair chun iad a bheith curtha isteach ag na conraitheoirí. Bronnfar an conradh ar chonraitheoir laistigh de cúpla mí agus táid ag súil go dtosnófar ar an tógáil go luath sa scoilbhliain nua.