Ar an 13ú lá de Mheán Fómhair, rinne Ray Langan ó raysethegame.com seimineáir scileanna staidéir leis an tsraith shóisearach agus an  tsraith shinsearach. Is   síciteiripeoir agus comhairleoir é Ray le taithí ar aige CBT. Dhírigh sé ar an siceolaíocht chun na daltaí a spreagadh. Thaitin an ceol, an ghluaiseacht choirp, an fuinneamh agus na cluichí go mór leis na daltaí. D’fhoghlaim siad scileanna riachtanacha maidir le spreagadh, eagrú, staidéar, tacaíocht foghlama, nótaí a ghlacadh, folláine, conas imní a mhaolú agus mar sin de. Bhain na daltaí agus na múinteoirí an-taitneamh as na seimineáir idirghníomhacha. Beidh caint na dtuismitheoirí ann ar zoom ar an Luan ar 19;30, 18/9/22 freisin.

On the 13th of September Ray Langan of raysethegame.com delivered a seminar on study skills and motivation to Junior, TY and Senior Cycle students. Ray is a psychotherapist and counselor with training in Cognitive Behavioural Therapy. He focused on psychology to motivate students. Our students loved the music, movement, energy and games Ray included in his talk. The learnt about necessary skills for self-motivation, organisation, studying, taking notes, wellbeing and how to manage anxiety. Both students and teachers thoroughly enjoyed the seminars. A parents talk will be held on zoom on Monday at 19:30, the 18th of September